زندگی به اندازه  استطاعت – قسمت ۲

برشی از کتاب شانس دوم ترجمه دکتر مهدی خیرالهی

چگونه مالیات کمی پرداخت کنید

زمانی که روی ستون دارایی خودتان تمرکز می کنید، اولین اتفاقی که می افتد. این آمدن مالیات شماست. برای مثال زمانی که شما کسب و کار خانگی خود را شروع می کنید،بسیاری از هزینه های شخصی به هزینه های تجاری تبدیل می شود.اگر شما صاحب یک کسب و کار هستید بسیاری از هزینه ها مانند مسافرت،هتل و وعده های غذایی می تواند وارد فهرست هزینه های کسر از مالیات برود.روشن است که قبل از هر تصمیمی با یک مشاور مالیاتی واجد شرایط صحبت کنید.

درس مهم این است که شما می توانید با تمرکز بر ستون دارایی، که منطقه سبز ثروتمندان است. شروع به لذت بردن از امتیازات مالیاتی کنید. امتیازاتی که ثروتمندان از آنها لذت می برند.

درسی از باکی فولر

اغلب مردم می پرسند : فولر بعد از دست کشیدن از کار برای پول چطور زنده مانده بود؟ همیشه توضیح دادم که باکی همان کار هایی را کرد که پدر پولدار من به پسرش آموخت. فولر به جای کار برای پول، شروع به ساختن دارایی هایی در ستون املاک ذهنی و فکری بود. املاک ذهنی دارایی های نامرئی بود و میتوان به برخی از آن ها مانند حق امتیاز انحصاری، کتابها، مجوزها و برندها اشاره کرد.

من نیز تعدادی از این دارایی ها را دارم. این کتاب یکی از آن هاست. به محض اینکه این کتاب به اتمام برسد، مجوز نشر آن توسط بسیاری از ناشران در سراسر دنیا گرفته میشود.

درسی برای شانسی دوم شما

اول: فهرستی از تمام چیزهای خوبی که می خواهید در زندگی داشته باشید تهیه کنید و اسم این فهرست را فهرست آرزو بنامید. سالیان سال، من و کیم از کنار خانه ای رد می شدیم که الان در آن زندگی می کنیم و همیشه می گفتیم: «روزی این خانه مالی ما خواهد بود»

ما در ابتدا املاک اجارهای خریدیم تا با کمک آنها امروز وام ماهیانه خانه رؤیایی خودمان را بپردازیم.

دوم:فهرستی از دارایی های متفاوتی تهیه کنید که می خواهید به دست آورید.دارایی هایی که پول رؤیای زندگی تان را بدهد.

اگر هنوز از آن  دارایی هایی که می خواهید به دست آورید مطمعن نیستید نگران نباشید. پذیرش ندانستن چیزی، ابتدای یادگیری است. افرادی که فکر می کنند همه چیز را می دانند، چیزی یاد نمی گیرند.

سوم: هر روز به این فهرست نگاه کنید.

آموزش مالی عبارت است از …

روی مخالف سکه

توسعه پول و مصرف چیزهایی که از عهده مالی آن ها برمی آید، دو روی یک سکه است یا بهتر است بگویم دو دیدگاه از زندگی دلخواه شماست. باور عمومی این است که باید چیزهایی مصرف کنیم که از عهده خرید آن برمی آییم،اما همگی ما صاحب انتخاب و شانس هستیم تا یک زندگی مرفه را تجربه کنیم و این شانس با تمرکز بر ستون دارایی ها و توسعه پول شروع می شود.